Ang PayPal Ay May Isang Suliranin sa Crowdfunding

Matapos i-freeze ang crowdfunded cash ng isa pang pagsisimula, ang PayPal ay nasa isang sangang daan: Ang kumpanya ba sa online na pagbabayad ay isang kaibigan o kalaban ng crowdfunding?