Ang Kinabukasan ng Pagsasaka ay Maaaring Hindi Kasangkot sa Dumi o Araw

Ang AeroFarms na nakabase sa New Jersey ay nagmumungkahi ng isang radikal at mas napapanatiling paraan upang mapalago ang pagkain sa buong mundo.