Paano Wow isang Madla Tulad ng isang TED Speaker

Ang tao sa likod ng pangatlong pinakapanood na TED Talk ay nagsabi na kapag nagsasalita sa isang madla, hindi mahalaga ang arena, tandaan: nandoon ka upang magbigay.