Ang PPP Ay Wala sa Pera. Narito ang Plano B

Para sa ilang mga negosyo, ang bagong Main Street Lending Program ng Federal Reserve ay maaaring isa pang pagkakataong mapunta ang kailangan na salapi ngayon.