25 Mga Bagay Na Nais Kong Malaman Ko Noong Bata pa Ako

Ang pag-aaral mula sa iba ay mas madali kaysa sa pag-aaral mula sa pagkabigo.