Bakit Sinabi ni Stephen Hawking na Ang Brexit ay Magiging Masama sa Negosyo

Nag-aalala ang pinuri na siyentista na ang pag-iwan sa E.U. binabawasan ang impluwensya ng Britain sa mundo.