Mga May-ari ng Maliit na Negosyo: Mabuti, Masama ang Obamacare

Ang Affordable Care Act ay mabuti para sa negosyo? Nakasalalay iyon sa kung sino ang tatanungin mo.