Ang Kumpanya ng Taon ng 2014 ang Airbnb Is Inc.

Nakagagambala, brazen, at pangkalahatang napakatalino, ang (posibleng labag sa batas) na emperyo na nagbabahagi ng bahay ay naging pinakamalaking tagapagbigay ng panunuluyan sa Lupa - na kinita bilang pamagat ng 2014 Company of the Year ng Inc.

Naging Banner Year para sa 'Girl Boss' ni Nasty Gal

Ang luhod na tatak ng fashion ay luha noong 2014 at ganoon din ang nagtatag - at ang may-akdang nagbebenta na si Sophia Amoruso.