Sundin ang Lider: Pamamahala sa pamamagitan ng Paglalakad Paikot

Kadalasan sa mga oras, nahahanap ng mga samahan ang kanilang mga sarili sa sumusunod na problema: Ang isang misyon ay nasa lugar at ang mga nais na pag-uugali ay nakilala at napagkasunduan, subalit ang isang pag-disconnect ay mananatili sa pagitan ng pamumuno at kawani.