Ang Pangangasiwa ng Maliit na Negosyo ni Biden: Mas Nagpapautang, Mas Madaling Mga Tuntunin, Mas kaunting Mga Halangan

Ang pandemya ay nagpakita ng mga pisngi sa maliit na mapagkukunan ng negosyo at pagpapatuloy sa financing. Ibinahagi ng Administrator ng SBA na si Isabel Guzman ang kanyang mga plano na ayusin ito.

Ang Orihinal na American Hustle ay Buhay at Mabuti, at Target mo

Ipinapahiwatig ng bagong data na ang walang prinsipyo na mga utang sa pautang ay lalong nahuhuli sa mga maliliit na negosyo at negosyante.