Talambuhay ni Juanita Hardy

Si Juanita Hardy ay isang American influencer at dating celebrity wife. Kilala siya sa media sa pagiging dating asawa ni Sydney Poitier.