Pangunahin Tingga 10 Mga Quote upang Hikayatin kang Maghanap ng Katotohanan

10 Mga Quote upang Hikayatin kang Maghanap ng Katotohanan

Ang karunungan ay ang pagpili ng kadalisayan ng katotohanan kaysa sa kasikatan.

Ang katotohanan ay maaaring tukuyin bilang ang katotohanan, ang tunay na likas ng isang bagay - ang mga katotohanan. Ang isang pangunahing elemento sa tagumpay ay ang pagtuklas at pagkatapos ay harapin ang katotohanan - ang katotohanan ng iyong mga pagkakataon, ang katotohanan ng iyong negosyo, ang katotohanan ng iyong kultura ... at higit pa.

Ang pagpili sa paghahanap para sa katotohanan at pagkakaroon ng lakas ng loob upang harapin ang matitigas na katotohanan ay magbabayad ng mga dividendo. Mahahanap mo ang daan patungo sa tagumpay nang medyo mas mahigpit, ang mga hamon na hindi gaanong napakahusay at kahit na mas kaunting mga sorpresa sa daan.

  1. Mukha ang realidad na ito ... hindi ayon sa nais mo. - Jack Welch
  2. Ang pinakadakilang pinuno ng bukas ay ang mga may lakas ng loob na harapin ang katotohanan at tulungan ang mga tao sa kanilang paligid na harapin ang katotohanan. Ronald Heifetz
  3. Walang napakalakas na katotohanan - at madalas ay walang kakaiba. - Daniel Webster
  4. Tanggapin ang lahat tungkol sa iyong sarili - Ibig kong sabihin ang lahat. Ikaw ay ikaw at iyon ang simula at ang wakas - walang paghingi ng paumanhin, walang panghihinayang. - Clark Moustakas
  5. Natagpuan ko ang dakilang bagay sa mundo ay hindi gaanong kinatatayuan natin, tulad ng sa anong direksyon na tayo ay nakatayo. - Johann Wolfgang von Goethe
  6. Ang ginintuang opportunity na hinahanap mo ay nasa iyong sarili. Wala ito sa iyong kapaligiran; hindi ito swerte o pagkakataon, o tulong ng iba; ito ay nasa iyong sarili lamang. - Orison Swett Marden
  7. Kapag nagsasalita ang iyong puso, kumuha ng magagandang tala. - Anonymous
  8. Napakaraming tao ang nagmamalabis sa kung ano ang hindi sila at binibigyang halaga ang mga ito. - Malcolm Forbes
  9. Ang katotohanan ay hindi maikakaila. Maaaring salakayin ito ng masamang hangarin at maaari itong tamyain ng kamangmangan, ngunit sa huli, nandiyan na. - Winston Churchill
  10. Ang katotohanan ay walang espesyal na oras ng sarili nitong. Ang oras nito ngayon - palagi. - Albert Schweitzer

Itaas ang iyong pamumuno sa pamamagitan ng pagsandal sa katotohanan ngayon.